Steampunklamp

Strona steampunklamp jest poświęcona twórczości związanej z konstruowaniem lampek z nieużytków i złomu różnego pochodzenia. Lampki powstają w wyniku połączenia części motoryzacyjnych i innych surowców z odzysku. Mój sposób tworzenia nie jest wynikiem długotrwałego projektowania i poszukiwania konkretnych rozwiązań ale działaniem, w którym forma oraz ostateczny wygląd kompozycji do samego końca nie jest znany nawet jego twórcy 🙂